Cuộc chiến đã qua đi: Hồi ức và bài học lịch sử

Đó là nội dung bài thuyết trình của Giáo sư Drew Gilpin Faust, Hiệu trưởng Đại học Harvard - Giáo sư sử học danh hiệu Lincoln, về đề tài Nội chiến Hoa Kỳ tại trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM.