Tuyển sinh chương trình liên kết Thạc sĩ Ngôn ngữ học chuyên ngành Phương pháp Giảng dạy tiếng Anh (TESOL) Đại học Benedictine khoá 4 năm 2019

Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM liên kết với Trường Đại học Benedictine, Hoa Kỳ thông báo chiêu sinh chương trình Thạc sĩ Ngôn ngữ học chuyên ngành Phương pháp giảng dạy tiếng Anh (MA in Linguistics with TESOL Concentration).