Nhà trường công bố chương trình Quan hệ doanh nghiệp - Đối tác dài lâu

Sáng 2-11, trong khuôn khổ Hội nghị “Nhà tuyển dụng và các đối tác đồng cấp học thuật lấy ý kiến góp ý quảng bá thương hiệu” diễn ra tại cơ sở Quận 1, Nhà trường công bố chương trình Quan hệ doanh nghiệp - Đối tác dài lâu.