Hội thảo khoa học Bàn về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, giảng viên và người học trong Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Vào lúc 8h00 sáng  ngày 10 tháng 7 năm 2020, tại phòng D201 Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM đã diễn ra hội thảo “Bàn về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, giảng viên và người học trong Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh” dưới sự chủ trì của Đảng ủy ĐHQG-HCM.