Tân sinh viên khoá 2018 nhập học

Trong hai ngày 8 và 9-8, tân sinh viên khóa 2018-2022 đã nhận giấy báo trúng tuyển và thực hiện thủ tục nhập học tại cơ sở Linh Trung – Thủ Đức.