Chương trình Asia Youth Leaders của Tập đoàn AEON 2016

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

 -------------------------

Số: 138/XHNV-HTQT-PTDAQT 
V/v chương trình Asia Youth Leaders của Tập đoàn AEON 2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2016

 

Kính gửi: Các Khoa và Bộ môn

 

Nhà trường thông báo đến Ban Chủ nhiệm các Khoa và Bộ môn về chương trình Asia Youth Leaders 2016 của Tập đoàn AEON các thông tin sau:

 

Thời gian diễn ra: 21 - 28/8/2016

Địa điểm tổ chức: Bangkok, Thái Lan

Chủ đề: Vấn đề ô nhiễm môi trường nước tại Bangkok

Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Anh

 

Sinh viên được miễn tiền vé máy bay khứ hồi, ăn ở, di chuyển và các lệ phí tham gia chương trình khác. Sinh viên chỉ phải chi trả phí bảo hiểm, phí làm passport và những chi phí cá nhân khác phát sinh trong suốt thời gian tham gia chương trình.

 

Điều kiện tham dự:

• Sinh viên hệ chính quy
• Kết quả học tập tốt; 
• Có quan tâm đến các vấn đề môi trường; 
• Sinh viên có IELTS trên 6.5; TOEIC trên 730; TOEFL paper trên 570; TOEFL CBT trên 230 hay TOEFL IBT trên 80)

 

Hồ sơ đăng ký: sinh viên liên hệ cô Hiền Thương, Phòng HTQT-PTDAQT để nhận.

 

Nhà trường đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa và Bộ môn thông báo rộng rãi thông tin này đến các sinh viên đủ điều kiện đăng ký tham dự. Công văn đề cử của đơn vị và hồ sơ sinh viên vui lòng gửi về Phòng HTQT-PTDAQT trước 17:00, ngày 11/5/2016.

 

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: HC-TH, HTQT-PTDAQT.

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG HTQT-PTDAQT


(đã ký)


ThS. Bàng Anh Tuấn

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.