Khoa học Xã hội và Nhân văn có vai trò quan trọng trong xây dựng nông thôn mới

Nhận định này được đưa ra trong buổi làm việc với Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) diễn ra vào chiều 18-9 tại Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM.

Ông Ngô Tất Thắng trình bày về chương trình OCOP: Ảnh: HỒ HIỀN

Buổi làm việc có sự tham dự của ông Ngô Tất Thắng – Phó chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương. Về phía Nhà trường có PGS.TS Ngô Thị Phương Lan - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Giám đốc Trung tâm Phát triển Nông thôn Saemaul Undong cùng các cán bộ, giảng viên là đại diện các phòng, ban, khoa, bộ môn.


Tại buổi làm việc, ông Ngô Tất Thắng chia sẻ các vấn đề liên quan đến Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 – 2020 (OCOP). Theo đó ông bày tỏ mong muốn Trường ĐH KHXH&NV sẽ chọn ra một số giảng viên chủ chốt tham gia chương trình. Các thầy cô sẽ đi tiếp cận và kêu gọi các địa phương tham gia vào phong trào của Bộ, của Văn phòng Điều phối Trung ương thông qua các mô hình chỉ đạo và những dự án cụ thể.


Ông Thắng nhận định, Khoa học Xã hội và Nhân văn nói chung mà cụ thể là Trường ĐH KHXH&NV có vai trò quan trọng đối với chương trình OCOP thông qua việc đem những giá trị xã hội nhân văn vào các sản phẩm vật lý hay dịch vụ để làm tăng thêm giá trị cho các sản phẩm đó.


PGS.TS Ngô Thị Phương Lan bày tỏ sự đồng tình với những chia sẻ từ ông Ngô Tất Thắng. Hiệu trưởng cho rằng một trong những nhiệm vụ mà Nhà trường đặt ra chính là tạo ra những hệ sinh thái để sinh viên có thể sáng tạo, khởi nghiệp để có thể quay về đóng góp cho nông thôn mà đa phần là nơi xuất thân của chính các bạn sinh viên.


Hệ thống ĐHQGHCM bao gồm nhiều lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu chất lượng cao như kỹ thuật, kinh tế, luật, khoa học xã hội, khoa học nhân văn, môi trường, công nghệ sinh học... Do đó, Hiệu trưởng mong muốn ĐH KHXH&NV sẽ là đầu mối tập hợp tất cả các nguồn lực đó phục vụ cho các sản phẩm thuộc chương trình OCOP.


Chương trình OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị; là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.


Một số hình ảnh khác: 

Buổi làm việc có đại diện các phòng, ban, khoa, bộ môn tham dự: Ảnh: HỒ HIỀN


 :

PGS.TS Ngô Thị Phương Lan chia sẻ quan điểm - Ảnh: HỒ HIỀN


PGS.TS Ngô Thị Phương Lan gửi lời cảm ơn và tặng quà đến ông Ngô Tất Thắng - Ảnh: HỒ HIỀN


Hiệu trưởng cùng chụp hình lưu niệm với khách mời và các thầy cô tham dự buổi làm việc - Ảnh: HỒ HIỀN

HỒ HIỀN


Ông Ngô Tất Thắng trình bày về chương trình OCOP: Ảnh: HỒ HIỀN

Buổi làm việc có sự tham dự của ông Ngô Tất Thắng – Phó chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương. Về phía Nhà trường có PGS.TS Ngô Thị Phương Lan - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Giám đốc Trung tâm Phát triển Nông thôn Saemaul Undong cùng các cán bộ, giảng viên là đại diện các phòng, ban, khoa, bộ môn.


Tại buổi làm việc, ông Ngô Tất Thắng chia sẻ các vấn đề liên quan đến Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 – 2020 (OCOP). Theo đó ông bày tỏ mong muốn Trường ĐH KHXH&NV sẽ chọn ra một số giảng viên chủ chốt tham gia chương trình. Các thầy cô sẽ đi tiếp cận và kêu gọi các địa phương tham gia vào phong trào của Bộ, của Văn phòng Điều phối Trung ương thông qua các mô hình chỉ đạo và những dự án cụ thể.


Ông Thắng nhận định, Khoa học Xã hội và Nhân văn nói chung mà cụ thể là Trường ĐH KHXH&NV có vai trò quan trọng đối với chương trình OCOP thông qua việc đem những giá trị xã hội nhân văn vào các sản phẩm vật lý hay dịch vụ để làm tăng thêm giá trị cho các sản phẩm đó.


PGS.TS Ngô Thị Phương Lan bày tỏ sự đồng tình với những chia sẻ từ ông Ngô Tất Thắng. Hiệu trưởng cho rằng một trong những nhiệm vụ mà Nhà trường đặt ra chính là tạo ra những hệ sinh thái để sinh viên có thể sáng tạo, khởi nghiệp để có thể quay về đóng góp cho nông thôn mà đa phần là nơi xuất thân của chính các bạn sinh viên.


Hệ thống ĐHQGHCM bao gồm nhiều lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu chất lượng cao như kỹ thuật, kinh tế, luật, khoa học xã hội, khoa học nhân văn, môi trường, công nghệ sinh học... Do đó, Hiệu trưởng mong muốn ĐH KHXH&NV sẽ là đầu mối tập hợp tất cả các nguồn lực đó phục vụ cho các sản phẩm thuộc chương trình OCOP.


Chương trình OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị; là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.


Một số hình ảnh khác: 

Buổi làm việc có đại diện các phòng, ban, khoa, bộ môn tham dự: Ảnh: HỒ HIỀN


 :

PGS.TS Ngô Thị Phương Lan chia sẻ quan điểm - Ảnh: HỒ HIỀN


PGS.TS Ngô Thị Phương Lan gửi lời cảm ơn và tặng quà đến ông Ngô Tất Thắng - Ảnh: HỒ HIỀN


Hiệu trưởng cùng chụp hình lưu niệm với khách mời và các thầy cô tham dự buổi làm việc - Ảnh: HỒ HIỀN

HỒ HIỀN

Ông Ngô Tất Thắng trình bày về chương trình OCOP: Ảnh: HỒ HIỀN

Buổi làm việc có sự tham dự của ông Ngô Tất Thắng – Phó chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương. Về phía Nhà trường có PGS.TS Ngô Thị Phương Lan - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Giám đốc Trung tâm Phát triển Nông thôn Saemaul Undong cùng các cán bộ, giảng viên là đại diện các phòng, ban, khoa, bộ môn.


Tại buổi làm việc, ông Ngô Tất Thắng chia sẻ các vấn đề liên quan đến Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 – 2020 (OCOP). Theo đó ông bày tỏ mong muốn Trường ĐH KHXH&NV sẽ chọn ra một số giảng viên chủ chốt tham gia chương trình. Các thầy cô sẽ đi tiếp cận và kêu gọi các địa phương tham gia vào phong trào của Bộ, của Văn phòng Điều phối Trung ương thông qua các mô hình chỉ đạo và những dự án cụ thể.


Ông Thắng nhận định, Khoa học Xã hội và Nhân văn nói chung mà cụ thể là Trường ĐH KHXH&NV có vai trò quan trọng đối với chương trình OCOP thông qua việc đem những giá trị xã hội nhân văn vào các sản phẩm vật lý hay dịch vụ để làm tăng thêm giá trị cho các sản phẩm đó.


PGS.TS Ngô Thị Phương Lan bày tỏ sự đồng tình với những chia sẻ từ ông Ngô Tất Thắng. Hiệu trưởng cho rằng một trong những nhiệm vụ mà Nhà trường đặt ra chính là tạo ra những hệ sinh thái để sinh viên có thể sáng tạo, khởi nghiệp để có thể quay về đóng góp cho nông thôn mà đa phần là nơi xuất thân của chính các bạn sinh viên.


Hệ thống ĐHQGHCM bao gồm nhiều lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu chất lượng cao như kỹ thuật, kinh tế, luật, khoa học xã hội, khoa học nhân văn, môi trường, công nghệ sinh học... Do đó, Hiệu trưởng mong muốn ĐH KHXH&NV sẽ là đầu mối tập hợp tất cả các nguồn lực đó phục vụ cho các sản phẩm thuộc chương trình OCOP.


Chương trình OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị; là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.


Một số hình ảnh khác: 

Buổi làm việc có đại diện các phòng, ban, khoa, bộ môn tham dự: Ảnh: HỒ HIỀN


 :

PGS.TS Ngô Thị Phương Lan chia sẻ quan điểm - Ảnh: HỒ HIỀN


PGS.TS Ngô Thị Phương Lan gửi lời cảm ơn và tặng quà đến ông Ngô Tất Thắng - Ảnh: HỒ HIỀN


Hiệu trưởng cùng chụp hình lưu niệm với khách mời và các thầy cô tham dự buổi làm việc - Ảnh: HỒ HIỀN

HỒ HIỀN

Ông Ngô Tất Thắng trình bày về chương trình OCOP: Ảnh: HỒ HIỀN

Buổi làm việc có sự tham dự của ông Ngô Tất Thắng – Phó chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương. Về phía Nhà trường có PGS.TS Ngô Thị Phương Lan - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Giám đốc Trung tâm Phát triển Nông thôn Saemaul Undong cùng các cán bộ, giảng viên là đại diện các phòng, ban, khoa, bộ môn.


Tại buổi làm việc, ông Ngô Tất Thắng chia sẻ các vấn đề liên quan đến Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 – 2020 (OCOP). Theo đó ông bày tỏ mong muốn Trường ĐH KHXH&NV sẽ chọn ra một số giảng viên chủ chốt tham gia chương trình. Các thầy cô sẽ đi tiếp cận và kêu gọi các địa phương tham gia vào phong trào của Bộ, của Văn phòng Điều phối Trung ương thông qua các mô hình chỉ đạo và những dự án cụ thể.


Ông Thắng nhận định, Khoa học Xã hội và Nhân văn nói chung mà cụ thể là Trường ĐH KHXH&NV có vai trò quan trọng đối với chương trình OCOP thông qua việc đem những giá trị xã hội nhân văn vào các sản phẩm vật lý hay dịch vụ để làm tăng thêm giá trị cho các sản phẩm đó.


PGS.TS Ngô Thị Phương Lan bày tỏ sự đồng tình với những chia sẻ từ ông Ngô Tất Thắng. Hiệu trưởng cho rằng một trong những nhiệm vụ mà Nhà trường đặt ra chính là tạo ra những hệ sinh thái để sinh viên có thể sáng tạo, khởi nghiệp để có thể quay về đóng góp cho nông thôn mà đa phần là nơi xuất thân của chính các bạn sinh viên.


Hệ thống ĐHQGHCM bao gồm nhiều lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu chất lượng cao như kỹ thuật, kinh tế, luật, khoa học xã hội, khoa học nhân văn, môi trường, công nghệ sinh học... Do đó, Hiệu trưởng mong muốn ĐH KHXH&NV sẽ là đầu mối tập hợp tất cả các nguồn lực đó phục vụ cho các sản phẩm thuộc chương trình OCOP.


Chương trình OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị; là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.


Một số hình ảnh khác: 

Buổi làm việc có đại diện các phòng, ban, khoa, bộ môn tham dự: Ảnh: HỒ HIỀN


 :

PGS.TS Ngô Thị Phương Lan chia sẻ quan điểm - Ảnh: HỒ HIỀN


PGS.TS Ngô Thị Phương Lan gửi lời cảm ơn và tặng quà đến ông Ngô Tất Thắng - Ảnh: HỒ HIỀN


Hiệu trưởng cùng chụp hình lưu niệm với khách mời và các thầy cô tham dự buổi làm việc - Ảnh: HỒ HIỀN

HỒ HIỀN

Ông Ngô Tất Thắng trình bày về chương trình OCOP: Ảnh: HỒ HIỀN

Buổi làm việc có sự tham dự của ông Ngô Tất Thắng – Phó chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương. Về phía Nhà trường có PGS.TS Ngô Thị Phương Lan - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Giám đốc Trung tâm Phát triển Nông thôn Saemaul Undong cùng các cán bộ, giảng viên là đại diện các phòng, ban, khoa, bộ môn.


Tại buổi làm việc, ông Ngô Tất Thắng chia sẻ các vấn đề liên quan đến Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 – 2020 (OCOP). Theo đó ông bày tỏ mong muốn Trường ĐH KHXH&NV sẽ chọn ra một số giảng viên chủ chốt tham gia chương trình. Các thầy cô sẽ đi tiếp cận và kêu gọi các địa phương tham gia vào phong trào của Bộ, của Văn phòng Điều phối Trung ương thông qua các mô hình chỉ đạo và những dự án cụ thể.


Ông Thắng nhận định, Khoa học Xã hội và Nhân văn nói chung mà cụ thể là Trường ĐH KHXH&NV có vai trò quan trọng đối với chương trình OCOP thông qua việc đem những giá trị xã hội nhân văn vào các sản phẩm vật lý hay dịch vụ để làm tăng thêm giá trị cho các sản phẩm đó.


PGS.TS Ngô Thị Phương Lan bày tỏ sự đồng tình với những chia sẻ từ ông Ngô Tất Thắng. Hiệu trưởng cho rằng một trong những nhiệm vụ mà Nhà trường đặt ra chính là tạo ra những hệ sinh thái để sinh viên có thể sáng tạo, khởi nghiệp để có thể quay về đóng góp cho nông thôn mà đa phần là nơi xuất thân của chính các bạn sinh viên.


Hệ thống ĐHQGHCM bao gồm nhiều lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu chất lượng cao như kỹ thuật, kinh tế, luật, khoa học xã hội, khoa học nhân văn, môi trường, công nghệ sinh học... Do đó, Hiệu trưởng mong muốn ĐH KHXH&NV sẽ là đầu mối tập hợp tất cả các nguồn lực đó phục vụ cho các sản phẩm thuộc chương trình OCOP.


Chương trình OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị; là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.


Một số hình ảnh khác: 

Buổi làm việc có đại diện các phòng, ban, khoa, bộ môn tham dự: Ảnh: HỒ HIỀN


 :

PGS.TS Ngô Thị Phương Lan chia sẻ quan điểm - Ảnh: HỒ HIỀN


PGS.TS Ngô Thị Phương Lan gửi lời cảm ơn và tặng quà đến ông Ngô Tất Thắng - Ảnh: HỒ HIỀN


Hiệu trưởng cùng chụp hình lưu niệm với khách mời và các thầy cô tham dự buổi làm việc - Ảnh: HỒ HIỀN

HỒ HIỀN

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.