Tuyển sinh 100 chỉ tiêu đào tạo từ xa ngành Việt Nam học

​Đây là chương trình đào tạo của đơn vị uy tín, được kiểm định bởi mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN), giảng viên chất lượng, đầu ngành, tài liệu học tập chuẩn…