I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Tổ chức Đảng và đoàn thể:

- Chi bộ cơ sở Linh Trung

- Công đoàn bộ phận cơ sở Linh Trung - Thủ Đức

2. Chính quyền:

-  Trưởng Ban chịu trách nhiệm chung các công việc của đơn vị;

- Phó Trưởng Ban phụ trách các mảng công tác phục vụ cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ đào tạo; công tác an ninh trật tự - phòng cháy và chữa cháy - cứu hộ cứu nạn; công tác cảnh quan - vệ sinh môi trường.

- Bộ phận văn phòng

- Đội bảo vệ;

- Tổ bảo vệ môi trường;

- Tổ kỹ thuật - giảng đường;

- Tổ cây xanh;


II. NHÂN SỰ

TT HỌ TÊN CHỨC VỤ CÔNG VIỆC PHỤ TRÁCH

i) VĂN PHÒNG
1. ThS. Vũ Hồng Phong Trưởng Ban - Chịu trách nhiệm chung các hoạt động của đơn vị;

- Công tác văn phòng, xây dựng cơ bản.

2. ThS. Nguyễn Ngọc Định Phó Tr. Ban - Công tác cảnh quan môi trường;

- Công tác PCCC

3. ThS. Trần Quang Thắng Phó Tr. Ban  - An ninh trật tự;

- Thiết bị giảng dạy;

4. Lê Thị Chung Nhân viên - Nhân viên văn phòng

 ii) ĐỘI BẢO VỆ

5. Nguyễn Minh Tuấn Tổ Trưởng tổ 1 - Quản lý hoạt động của tổ 1; 

- Trực bảo vệ ca ngày CSLT

6. Đỗ Ngọc Thiên Nhân viên - Trực bảo vệ ca ngày CSLT

7. Vũ Tiến Đạt Nhân viên - Trực bảo vệ ca ngày CSLT

8. Đường Ngọc Tuân Nhân viên - Trực bảo vệ ca ngày CSLT

9. Lê Thí Điểm Nhân viên - Trực bảo vệ ca đêm CSLT

10. Phùng Thiết Hưng Nhân viên - Trực bảo vệ ca đêm CSLT

11. Nguyễn Thanh Tân Nhân viên - Trực bảo vệ ca đêm CSLT

12. Thái Bá Tuấn Nhân viên - Trực bảo vệ ca đêm CSLT

13. Trương Văn Tuấn Tổ Trưởng tổ 2 - Tổ trưởng tổ 2:

- Quản lý hoạt động của tổ 2

- Trực bảo vệ ca ngày NĐH

14. Dương Anh Chiến Nhân viên - Trực bảo vệ ca ngày NĐH

15. Nguyễn Thị Dần Nhân viên - Trực bảo vệ ca ngày NĐH

16. Trần Thị Lục Linh Nhân viên - Trực bảo vệ ca đêm NĐH

17. Nguyễn Văn Minh Nhân viên - Trực bảo vệ ca đêm NĐH

18. Nguyễn Hùng Vui Nhân viên - Trực bảo vệ khu đất trống

iii) TỔ KỸ THUẬT - GIẢNG ĐƯỜNG - PHÒNG THỰC HÀNH

19. Nguyễn Văn Chứ Nhân viên - Tổ trưởng:

- Điều phối công việc trong tổ, báo cáo lãnh đạo về hoạt động của tổ

- Quản lý/ giám sát CSVC thiết bị khu nhà C2, Hội trường C, nhà D

20. Hoàng Đức Hùng Nhân viên - Phụ trách cong tác PCCC;

- Tổ chức sự kiện tại cơ sở;

21. ThS. Trịnh Huy Hiệp Nhân viên - Chuyên viên quản lý phòng thực hành A11, A31

22. Lương Đức Nhật Nhân viên - Chuyên viên quản lý phòng máy tính A21, C1-03

23. Ngô Tiến Quân Nhân viên - Quản lý/ giám sát CSVC và trang thiết bị khu nhà A, A1 và nhà E

24. Trần Minh Văn Nhân viên - Quản lý/ giám sát CSVC và trang thiết bị khu nhà B, C1 và Thư viện

iv) TỔ CHĂM SÓC CÂY XANH

25. Phạm Văn Đối Nhân viên - Tổ Trưởng;

- Điều phối công việc trong tổ, báo cáo lãnh đạo về hoạt động của tổ.

- Phụ trách chăm sóc thảm cỏ, cây xanh, tiểu cảnh khu nhà D;

- Cổng trường,

- Nhà Học TDTT Đa Năng

26. Nguyễn Văn Thuần Nhân viên - Phụ trách chăm sóc thảm cỏ, cây xanh khu cột cờ, vườn học tập

27. Nguyễn Ngọc Nam Nhân viên - Phụ trách chăm sóc thảm cỏ, cây xanh khu nhà A1, thư viện

v) TỔ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

28. Nguyễn Thị Thủy Nhân viên - Tổ trưởng;

- Phụ trách điều phối công việc trong tổ, báo cáo hoạt động của tổ;

- Phục vụ phòng giáo viên nhà A, A1, C1, C2;

- Phục vụ nước trà – khăn – phấn cho các phòng học.

29. Trần Thị Ngọc Lan Nhân viên - Phụ trách phòng học nhà A

30. Nguyễn Thị Hường Nhân viên Phụ trách phòng học nhà A1

31. Đinh Thị Kim Khoa Nhân viên - Phụ trách phòng học nhà A1

32. Lưu Thị Ngợi Nhân viên - Phụ trách phòng học nhà A1

33. Lê Thị Bình Nhân viên - Phụ trách phòng học nhà B

34. Phạm Thị Chài Nhân viên - Phụ trách phòng học nhà B

35. Nguyễn Thị Lan Nhân viên Phụ trách phòng học nhà C2

36. Nguyễn Thị Huệ Nhân viên - Phụ trách phòng học nhà C2

37. Nguyễn Thị Hoàn Nhân viên - Phụ trách phòng học nhà C2

38. Nguyễn Thị Ngọc Nhân viên - Phụ trách khu đường đi, cổng

39. Trần Thị Huệ Nhân viên - Phụ trách khu vườn học tập, sân nhà A, A1

40. Ngô Thị Sáu Nhân viên - Phụ trách sân nhà C, B

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.