Ban quản lý cơ sở Thủ Đức

1. Định hướng chiến lược

1.1. Tầm nhìn: Cơ sở Linh Trung -  Thủ Đức hướng đến nâng cao chất lượng dịch vụ cơ cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động của Nhà trường tại cơ sở 2.

1.2. Sứ mạng: Đêm đến sự hài lòng cho người học, đồng nghiệp bằng chất lượng phục vụ, môi trường làm việc hiện đại, hoàn thiện và luôn đổi mới nâng cao chất lượng phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của Nhà trường tại cơ sở Linh Trung.

1.3. Các giá trị cốt lõi:

1.3.1. Tinh thần trách nhiệm: Tinh thần trách nhiệm bao gồm ý nghĩa trách nhiệm của nhân viên phục vụ, trách nhiệm của người được hưởng dịch vụ phục vụ trong các hoạt động như học tập, công việc cũng như trong cuộc sống mang tính nhân văn cao.

1.3.2. Năng động, sáng tạo: Là luôn chủ động, tìm tòi, tạo ra các ý tưởng, sáng kiến, giải pháp mới trong công tác quản lý, khai thác sử dụng trang thiết bị - kỹ thuật phục vụ đào tạo và các hoạt động ngoại khóa cho sinh viên.

1.3.3. Cam kết dẫn đầu về chất lượng: Thể hiện tinh thần trách nhiệm của nhân viên phục vụ, cán bộ quản lý nhằm mang đến chất lượng phục vụ với kết quả tốt nhất. Có nghĩa là liên tục cải tiến, tìm các giải pháp tối ưu, nâng cao chất lượng phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học.

2. Cơ cấu, tổ chức

Ban quản lý cơ sở Linh Trung – Thủ Đức có 40 cán bộ viên chức, gồm các bộ phận sau:

- Trưởng ban: chịu trách nhiệm chung các công việc của đơn vị;

- Hai Phó Trưởng ban, phụ trách trực tiếp hai mảng công việc chính:

+ Công tác hành chính tổng hợp, Cơ sở vật chất - kỹ thuật, an ninh trật tự trong trường học, công tác PCCC; 

+ Công tác vệ sinh, cảnh quan môi trường, an toàn thực phẩm.

- Bộ phận văn phòng thực hiện công tác văn thư - lưu trữ, soạn thảo văn bản;

- Các tổ công tác trực thuộc, gồm 4 tổ:

Đội bảo vệ - Đội PCCC cơ sở (18 người)

+ Tổ kỹ thuật – Giảng đường – Phòng thực hành (6 chuyên viên-kỹ thuật viên);

+ Tổ bảo vệ môi trường (17 nhân viên), trong đó 5 công nhân Dịch vụ

+ Tổ chăm sóc – cắt tỉa cây xanh (4 nhân viên)


3. Chức năng, nhiệm vụ

Giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý và triển khai thực hiện các mặt công tác tại Cơ sở Thủ Đức theo đúng qui định

của Nhà trường; Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị, phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của

giáo viên và sinh viên.


4. Lãnh đạo đơn vị

- Trưởng Ban: ThS. Vũ Hồng Phong

- Phó Trưởng Ban: ThS. Nguyễn Ngọc Định; ThS. Trần Quang Thắng


5. Thành tích của đơn vị

I. Cá nhân:

Stt

Năm học

Các danh hiệu thi đua

LĐTT 

CSTĐ cấp Trường

Giấy khen Trường

Bằng khen của GĐ ĐHQG-HCM

1. 

2008-2009

10

2

10

0

2. 

2009-2010

12

2

12

0

3. 

2010-2011

12

3

12

1

4. 

2011-2012

18

4

16

2

5. 

2012-2013

19

4

18

2

 

 

II. Tập thể:

Stt

Năm học

Các thành tích tập thể

1. 

2008-2009

TT Lao động tiên tiến

 

2. 

2009-2010

TT Lao động tiên tiến

Giấy khen cấp Trường

3. 

2010-2011

TT Lao động tiên tiến

Giấy khen cấp Trường

4. 

2011-2012

TT Lao động tiên tiến

Giấy khen cấp Trường

5. 

2012-2013

TT Lao động tiên tiến

Giấy khen cấp Trường

6. 

2014-2015

TT Lao động tiên tiến

Giấy khen cấp Trường

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.