• Giới thiệu chung

  Tên dự án : Dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (Dự án thành phần QG – HCM – 08) 
  Địa điểm xây dựng : Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.
  Chủ đầu tư : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.
  Cơ quan quyết định đầu tư : Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
  Hình thức đầu tư : công trình xây dựng mới.

 • Bản vẽ quy hoạch

  Nhà trường hiện đang đẩy nhanh việc xây dựng Linh Trung thành cơ sở đào tạo hiện đại, có các khu chức năng như nhà làm việc, giảng dạy, nghiên cứu, thư viện, khu phức hợp thể dục thể thao, dịch vụ,… nằm trong khu quy hoạch rộng hơn 700 ha của ĐHQG-HCM.

 • Lễ Khánh thành

  Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã tiến hành làm Lễ khánh thành và đưa vào sử dụng một số công trình nhà văn phòng, nhà học thuộc dự án Xây dựng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ( dự án QG-HCM-08) tại cơ sở Linh Trung - Thủ Đức.